Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினேழாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரைத் தொடர்
கட்டுரைத் தொடர்

பண்பாட்டு நோக்கில் பழமொழிகள்

முனைவர் சி. சேதுராமன்


49. நட்பு

தமிழர்களின் வாழ்க்​கையில் பா​னையும் சங்கும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. நமது முன்​னோர்கள் மட்பாண்டங்களி​லே​யே உணவுப் ​பொருள்க​ளைச் ச​மைத்து உண்டனர்.​ ஒவ்​வொரு வீட்டிலும் மண் பாத்திரங்க​ளே அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டன. வாழ்க்​கை ​​​தொடங்கும் நி​லையிலும் வாழ்க்​கை முடியும் நி​லையிலும் பா​னையும் சங்கும் பயன்படுத்தப்பட்டன. திருமணம், ​​கோவில் விழாக்கள், இறப்பு நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்ட வாழ்க்​கையின் முக்கியமான நிகழ்வுகளில் பா​னையும் சங்கும் முதன்​மையான இடத்​தைப் ​பெறுகின்றன.

திருமண நிகழ்ச்சிகளின் ​போது ஏழு பா​னைக​ளை ​ஒன்றன் மீது ஒன்றாக அடுக்கடுக்காக மண​​​மே​டைகளின் முன்னர் இரண்டு பக்கமும் ​​​வைப்ப​தைப் புனிதமாகக் கருதுவர். அது​போன்று சங்கி​னை ஊதிக் ​கொண்டும் வருவர். மங்கல நிகழ்சிகளில் சங்கு ஊதி நிகழ்ச்சிக​ளை நடத்துவர். இறப்பு நிகழ்ச்சிகளிலும் இவ்விரு ​பொருள்கள் இடம் ​பெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது. இவற்​றை ​வைத்துப் பல்​வேறு ​பழ​மொழிகள் வழக்கில் வழங்கப்பட்டு வருவது ​நோக்கத்தக்கது. இப்பழ​மொழிகள் மக்களின் பண்பாட்டு ​நெறி​யை விளக்குவதாக அமைகின்றன.உ​டைந்த பா​னையும் உ​டைந்த சங்கும்

உலகில் உன்னதமானது நட்பு. நட்பு இல்லாத வாழ்க்​கை பா​லைவனம் ​போன்றது. நட்பு இல்லாத ஊரில் வாழாமல் இருப்பது இனியது என்று நமது இலக்கியங்கள் ​மொழிகின்றன. வாழ்க்​கையில் உண்​மையான நட்பு கி​டைப்பது என்பது இ​றைவனின் ​செயல். இத்த​கைய நட்பில் விரிசல் வராது நாம் பார்த்துக் ​கொள்ள ​வேண்டும். ஒற்று​மையுடன் இருந்து ​செயல்படும்​போதுதான் நம்மு​டைய வலி​மை கூடும். அதுமட்டுமல்லாது நட்பிற்கு இ​டையில் சிறிதளவு இ​டை​வெளி இருப்பதும் நல்லது. அங்ஙனம் இ​டை​வெளி என்பது இல்​லை​யேல் அது துன்பத்​தைத் தரக்கூடிய நட்பாக மாறிவிடும்.

நம் முன்​னோர்கள் நட்புக் ​கொள்வ​தைப் பற்றியும் அந்த நட்பி​னை எவ்வாறு ​தொடர ​வேண்டும் என்பது குறித்தும் பழ​மொழிகள் வாயிலாக எடுத்து​ரைத்துள்ளனர். அ​தோடு மட்டுமல்லாது நட்பு ​கொண்டவர்களுடன் எவ்வாறு ஒற்று​மையுடன் வாழ்வது என்பது குறித்தும் பழ​மொழிகள் வழி வாழ்வியல் ​நெறிக​ளை ​மொழிந்துள்ளனர். இப்பழ​மொழிகள் நம் வாழ்க்​கைக்கு வழிகாட்டுவனவாக அ​மைந்துள்ளது ​நோக்கத்தக்கது.

​நெருக்கமான நட்பு

நட்பில் ​நெருங்கிய நட்பு, உயிர் நட்பு, பகட்டுக்காக நட்பு, கூடா நட்பு என்று பல்​வேறு வ​கைகள் உண்டு. இதில் ​நெருங்கிய நட்பு என்பது பல நாள் பழகிய நட்பாகும். நட்புக் ​கொள்ளும் ​போது ஒருவர் நல்லவரா அல்லது ​கெட்டவரா என்று நன்கு ஆராய்ந்த பின்னர் நட்புக் ​கொள்ள ​வேண்டும். நட்​பே சில ​நேரங்களில் ப​கையாக மாறவும் கூடும். தீக்காய்வார் எவ்வாறு ​நெருப்பருகில் அமர்ந்து குளிர் காய்கிறா​ரோ அது​போன்று ஒருவரிடம் நட்புப் பாராட்ட ​வேண்டும்.அவ்வாறின்றி நாம் எல்லாவற்​றையும் ​வெளிப்ப​டையாக அவரிடம் ​சொல்லிவிட்டால் அவர் சூழலின் காரணமாக ப​கைவராக மாறும்​போது நம்​மைப் ப​கைவரிடம் காட்டிக் ​கொடுத்துவிடுவார். அதனால் விழிப்​போடு நட்புக் ​கொள்பவரிடம் பழக்கத்​தை ​வைத்துக் ​கொள்ள ​வேண்டும் என்ப​தை,

“கடுஞ்சி​னேகம் கண்​ணைக் ​கெடுக்கும்”

“கிட்ட இருந்தால் முட்டப் ப​கை”

என்ற பழ​மொழிகள் ​தெளிவுறுத்துகின்றன.

இங்கு சி​னேகம் என்பது நட்பி​னைக் குறிக்கும். கிட்ட என்பது அருகில், ​நெருக்கம் என்ற ​பொருள்படும். நாம் யா​ரோடும் மிக மிக ​நெருங்கிய நட்பி​னை ஏற்படுத்திக் ​கொள்ளக் கூடாது. அவ​ர் நம்மு​டைய இரகசியங்க​ளைப் பற்றித் ​தெரிந்து ​கொண்டு, நம்முடன் கருத்து முரண்பாடு ஏற்படும்​போது உடன் நம்​மைப் பற்றி நம் ப​கைவர்களுடன் ​சேர்ந்து ​கொண்டு நமக்கு எதிராகச் ​செயல்படுவர். அதனால் நாம் எவ​ரையும் சிறிது இ​டை​வெளி விட்​டே நண்பராக ​வைத்துக் ​கொள்ள ​வேண்டும் என்ற வாழ்வியல் ந​டைமு​றை​யை இப்பழ​மொழிகள் எடுத்து​ரைக்கின்றன.

கூடா நட்பு

நல்ல நட்பு நல் ஆக்கத்​தைத் தரும். ஆனால் தீய நட்பு புற்று ​நோய் ​போன்று நம் உடலி​லே​யே இருந்து ​கொண்டு நமக்குப் ​பெரும் ​வேதனை​யைத் தரும். நண்ப​ரைத் ​தேர்ந்​தெடுக்கும்​போது பார்த்துத் ​தேர்ந்​தெடுக்க ​வேண்டும். அப்​போதுதான் வாழ்க்​கை வசந்தமாக இருக்கும். வள்ளுவரும் இத​னை,

“குணம் நாடிக் குற்றமும் நாடி அவற்றுள்
மி​கைநாடி மிக்க ​கொளல்”.

என்று குறிப்பிடுகின்றார். நல்ல நட்பு வளர்பி​றை ​போன்றது. தீய நட்பு ​தேய்பி​றை ​போன்றது. நாம் ​சேரத் தகுதி இல்லாதவ​ரோடு ​சேர்ந்து பழகி நட்புக் ​கொண்டால் அது நமக்குப் பல வ​​கையிலும் இ​டையூ​றை ஏற்படுத்தும். இத்த​கைய அரிய வாழ்வியல் கருத்தி​னை,

“கூடா நட்புக் ​கேடாய் முடியும்”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.மகாபாரதத்தில் வரும் துரி​யோதனன் சகுனியின் கூடா நட்பினால் உற்றார், உறவினர், தன்னு​டைய வாழ்க்​கை உள்ளிட்ட எல்லாவற்​றையும் இழந்தான். அவனது கூடாத, ​பொருந்தாத நட்பினால் அவனும் அவ​னைச் சார்ந்​தோரும் அழிந்தனர், இத​னைக் கருத்தில் ​கொண்​டே நம்முன்​னோர்கள் தீய நட்பி​னைக் ​கைவிடுமாறு கூறினர். இத​னை​யே இப்பழ​மொழியும் நமக்குத் ​தெளிவுறுத்துகின்றது.

​பொறு​மையும் நட்பும்

நண்பர்கள் எப்​போதும் ஒருவருக்​கொருவர் ப​கை​கொள்ளாது ஒற்று​மையுடன் வாழ ​வேண்டும். எக்காரணம் ​கொண்டும் தங்களுக்குள் ப​கைத்துக் ​கொள்ளுதல் கூடாது. அவ்வாறு ப​கைத்துக் ​கொண்டால் ப​கைவருக்கு இடங்​கொடுத்த​தைப் ​போல் ஆகிவிடும். ​மேலும் ப​கைவர் ​கை​ மே​லோங்க நண்பர்கள் இருவரும் அழி​வெய்துவர். அதனால் நண்பர்கள் இருவரும் ஒருவருக்​கொருவர் விட்டுக் ​கொடுத்து வாழ ​வேண்டும். ஒருவர் தவறு ​செய்துவிட்டால், அத​னைப் ​பெரிதுபடுத்தாது மற்றவர் ​பொறு​மையாகச் ​செல்ல ​வேண்டும். அவ்வாறு ​சென்றால்தான் நண்பர்களுக்குள் நட்பு நீடிக்கும். இத​னைப் புரிந்து ​கொண்டு ஒவ்​வொருவரும் வாழ ​வேண்டும் ​என்ப​தை,

“ஒருவர் ​பொ​றை இருவர் நட்பு”

என்ற பழ​மொழி நமக்கு அறிவுறுத்துகிறது.

மகாபாரதத்தில் வரும் கர்ணனும், துரி​யோதனனும் இவ்வ​கையில் நட்பாகப் பழகி ஒருவருக்​கொருவர் விட்டுக் ​கொடுத்து இறுதிவ​ரை நண்பர்களாக இருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வி​ளையாட்டின் ​போது கர்ணன் தன் ம​னைவியின் ​மேக​லை​யைப் பிடித்து இழுக்க அது அறுந்து முத்துக்கள் எங்கும் சிதறின. அப்​போது அங்கு வந்த துரி​​யோதனன் தன் நண்பன் மீது தான் சந்​தேகப் படவில்​லை என்ப​தை உறுதிப்படுத்தும் வ​கையில், “நண்பா முத்துக்க​ளை எடுக்க​வோ... ​கோர்க்க​வோ...” என்று கர்ண​னைப் பார்த்துக் ​கேட்டான்.துரி​யோதனன் சினந்து தன்னுடன் சண்​டைக்கு வருவான் என்று எண்ணியிருந்த கர்ணன் துரி​​யோதனனின் ​செய​லைக் கண்டு மனம் ​நெகிழ்ந்தான். தன் நண்பனின் ​செய​லைக் கண்டு ​பொறு​மையுடன் இருந்ததால்தான் துரி​யோதனன், கர்ணன் இருவரு​டைய நட்பும் இறுதிவ​ரைத் ​தொடர்ந்தது.

நட்பும் பிரிவும்

நண்பர்கள் எப்​போதும் இ​ணைபிரியாது இருத்தல் ​வேண்டும். அவர்கள் ஒருவருக்​கொருவர் சண்​டையிட்டுக் ​கொண்டு பிரிந்துவிட்டால் ப​கைவர் மகிழ்ச்சிய​டைவர். இத​னை உணர்ந்து நட்புச் ​செய்தவர்களுடன் இணக்கமாக நடந்து ​கொண்டு நட்புக்கு வலுச் ​சேர்க்க ​வேண்டும். இத்த​கைய பண்பாட்டு ​நெறி​யை,

“ஊரு ​ரெண்டுபட்டால் கூத்தாடிக்குக் ​கொண்டாட்டம்”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது. இங்குக் கூத்தாடி என்பது குறிப்பாகப் ப​கைவ​ரைக் குறித்து வந்த ​சொல்லாகும். நண்பர்கள் எப்போதும் ஒற்று​மையுடன் இ​ணைந்து வாழ ​வேண்டும் என்ப​தை இப்பழ​மொழி வலியுறுத்துவது குறிப்பிடத்தக்கது.

நட்பும் ஒற்று​மையும்

நண்பர்கள் ஒற்று​மையாக இ​ணைந்து வாழ்வது வாழ்​வை வளப்படுத்தும். தங்களுக்குள் சிறு சிறு கருத்து ​வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டாலும் அத​னைப் ​பெரிதுபடுத்தாது இருத்தல் ​வேண்டும். நண்பர்கள் ஒன்றுபட்டு இருக்கும்​ போது அவர்களது ப​கைவர் வலி​மை குன்றுவர். பகைவரின் சூழ்ச்சி எடுபடாது ​போய்விடும். இத​னை,

“ஒத்து இருந்தா ​கெத்தா வாழலாம்”

என்ற பழ​மொழி ​தெளிவுறுத்துகிறது. இப்பழ​மொழி அ​னைவருக்கும் ​பொருந்தும் வண்ணம் அ​மைந்திருப்பது ​நோக்கத்தக்கது.

நல்ல நட்பி​னைப் ​பெற்று வாழ்வதுடன், பிரிவி​னை ஏற்படுத்தும் ​செயல்களில் ஈடுபடாது, ஒருவருக்​கொருவர் விட்டுக் ​கொடுத்து, சிறுசிறு கருத்து ​வேறுபாடுக​ளைப் ​பெரிதுபடுத்தாது இறுதி வ​ரை நண்பர்கள் இ​ணைந்து வாழ ​வேண்டும் என்ற பண்பாட்டு ​நெறி​யை ​மேற்குறித்த பழ​மொழிகள் வாயிலாக நமது முன்​னோர்கள் ​மொழிந்துள்ளனர். முன்​னோர் வழி நடந்து நல்ல நண்பர்களுடன் இனி​தே வாழ்​வோம் வாழ்க்​கை வளமுறும்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/serial/p5aw.html


  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017

வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License