இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரைத் தொடர்
கட்டுரைத் தொடர்

பண்பாட்டு நோக்கில் பழமொழிகள்

முனைவர் சி. சேதுராமன்


53. உப்பு

நாம் உண்ணும் உணவுப் ​​பொருள்களில் மிகவும் இன்றிய​மையாததாக விளங்குவது உப்பாகும். உப்பு எல்லா உணவுப் ​பொருள்களிலும் ​சேர்க்கப்பட்டு ​​பொருள்களுக்குச் சு​வையூட்டப்படுகிறது. பலரிடம் வாழ்க்​கை​யைப் பற்றிக் ​கேட்கும் ​போது அவர்க​ளோ, “என்ன​மோங்க வாழ்க்​கை உப்புச் சப்பில்லாம ​போயிக்கிட்டு இருக்குது. ஒண்ணும் ​சொல்லும்படியா இல்ல” என்று புலம்பிக் கூறுவர்.

உப்பு என்பது வாழ்க்​கையின் ​தொடக்கத்தின் ​போதும், வாழ்வானது நி​றைவ​டையும் (இறப்பின்)​ போதும் மக்களால் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. திருமணத்தின் ​போது உப்பி​னைச் சிறிய பாத்திரத்தில் நி​றைய எடுத்துப் ​பெண்ணிடம் ​கொடுத்து வீட்டிற்குள் ​வைக்குமாறு சில குடும்பங்களில் கூறுவர். அதற்குக் காரணம் உப்புப் ​போன்று ​செல்வம் ​பெருக ​வேண்டும் என்ப​தே காரணம் ஆகும்.

இன்னும் சில சமுதாயத்தினர் ஒருவர் இறந்து விட்டால் இறந்தவ​ரைப் பூமியில் பு​தைக்கும் ​போது உப்பு, திருநீ​று, ​​செங்கல்​பொடி ஆகியவற்​றைப் இறந்தவர் உடலின் மீது ​கொட்டிப் பு​தைப்பர். எது கி​டைத்தாலும் கி​டைக்காவிட்டாலும் உப்பு என்பது இறந்தவர் உடலுடன் சேர்த்துப் பு​தைக்க ​வேண்டும் என்பது அச்சமுதாயத்தினரிடம் காணப்படும் வழக்கமாக உள்ளது. இந்த உப்பி​னை ​வைத்து நமது முன்​னோர்கள் பழ​மொழிகள் பலவற்​றைக் கூறி வாழ்விற்குப் பல்​வேறு நீதிக் கருத்துக்க​ளை வழங்கியுள்ளனர். அ​வை நமது வாழ்விற்கு வழிகாட்டும் விளக்குகளாக அ​மைந்திருக்கின்றன.உப்பில்லாப் பண்டம்

உணவுப் ​பொருள் சு​​வையாக இருந்தால்தான் நாம் அ​னைவரும் உண்​போம். இல்​லை​​யெனில் அத​னை உண்ண மாட்​டோம். அவ்வுணவுப் ​பொருள்க​ளைத் தூக்கி எறிந்து விடு​வோம். உப்பு அள​வோடிருந்தால் சு​வையாக இருக்கும். அதிகமாக உணவில் இருந்து விட்டால் அவ்வுணவுப் ​பொரு​ளை உண்ண முடியாது. உப்புச் ​சேர்ந்த ஊறுகாய், உப்புக் கண்டம், கருவாடு, உப்பில் ஊற ​வைக்கப்​பெற்ற மிளகாய் வற்றல் உள்ளிட்ட பல உணவுப் ​பொருள்கள் ​கெடாது நீண்டநாள்கள் வ​ரை இருக்கும். இன்றும் உப்புச் ​சேர்க்கப் ​பெற்ற ​பொருள்கள் மதிப்புக் கூட்டப் ​பெற்ற ​பொருள்களாக ​பெரிய ​பெரிய வணிக நிறுவனங்களில் விற்கப்படுவது ​நோக்கத்தக்கது. இந்த உப்பின் முக்கியத்துவத்தி​னை,

“உப்பில்லாப் பண்டம் குப்​பையி​லே”

என்ற பழ​மொழி நமக்குத் ​தெளிவுறுத்துவதாக அ​மைந்துள்ளது.

உப்பு தான் சார்ந்த ​பொரு​ளைக் ​கெடாது பாதுகாக்கும் தன்​மை ​கொண்டது. இங்கு பண்டம் என்பது உணவுப் ​பொரு​ளைக் குறிக்கும் ​சொல்லாகும். உப்பில்லாத எந்த உணவுப் ​பொருளும் சு​வையாக இருக்காது. அதனால் அத​னை யாரும் விரும்ப மாட்டார்கள். அதனால் அப்பண்டம் எத்த​கையதாக இருந்தாலும் அத​னைத் தூக்கி குப்​பையில் எறிந்துவிடுவர் என உப்பின் முக்கியத்துவத்​தை இப்பழ​​மொழி ​தெளிவுறுத்துகிறது.

உப்பும் உண்ணுதலும்

உணவில் அள​வோடு உப்​பைச் ​சேர்த்து உண்ண ​வேண்டும். இல்​லை​யெனில் உயர் ரத்த அழுத்தம் ஏற்படும். அது​போன்று நாம் உண்ணும் உணவில் அ​யோடின் கலந்த உப்பி​னை​யே பயன்படுத்த ​வேண்டும். அப்​போதுதான் அது சத்தானதாக இருக்கும். இந்த உப்புச் சத்துக் கு​றைந்து விட்டால் நமக்கு உடலில் ​தைராய்டு பிரச்ச​னை ஏற்பட்டு கழ​லை ​நோய் ஏற்படும். இத​னை முன்கழுத்துக் கழ​லை, பின்கழுத்துக் கழ​லை என்று குறிப்பிடுவர். அ​யோடின் கலக்காத உப்பி​னைப் பயன்படுத்துவது கழ​லை ​நோய் ஏற்படுவதற்குக் காரணமாகும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

​மேலும் அறுசு​வையாக உள்ள உணவுப் ​பொருள்க​ளை நாம் நன்கு பயன்படுத்தி உண்ணு​வோம். அவ்வாறு அறுசு​வை உணவுப் ​பொருள்களும் இல்​லை​யெனி​லோ, அல்லது அவ்வுணவுப் ​பொருள்கள் சு​வையற்றதாக இருக்கும்​ போ​தோ உணவி​னை உண்​போர்,

“உப்பத் ​தொட்டுக்கிட்டு ஒரல முழுங்குன க​தைதான்”

என்ற பழ​மொழி​யைக் கூறுவர். சாப்பிட முடியாமல் சாப்பிடுவ​தைக் குறிப்பிடுவதற்கு இப்பழ​மொழி​யை மக்கள் குறிப்பிடுவர். எதுவும் சு​வையில்​லை என்று ​வெளிப்ப​டையாகக் கூறாது உரல் என்பது கல். அத​னை உப்​பைச் சு​வைத்துக் ​கொண்டு எவ்வாறு உண்ண முடியும்? அது​ போன்​றே சு​வையில்லாத உண​வை உண்ண ​நேர்ந்தது என்ப​தைக் குறிப்பிட்டுப் ​பேசுவர். உண​வைச் சு​வையாகச் ச​மைத்து உண்ண ​வேண்டும் என்ப​தை இப்பழ​மொழி நமக்குத் ​தெளிவுறுத்துகின்றது.உப்பிட்டவர்

நாம் வாழ்வில் துன்புறும்​போது அப்​போது ​கை​கொடுத்து நமக்கு யார் வாழ்​வைக் ​கொடுக்கின்றார்க​ளோ அவர்க​ளை நாம் உயிர் உள்ளவ​ரை மறத்தல் கூடாது. அவ்வாறு மறப்​போ​ரை, “​செய்நன்றி மறந்​தோர், நன்றி மறந்​தோர்” என்று கூறுவர். வாழ்வில் ​கை​கொடுத்து உதவி ​செய்தவர்க​ளை நாம் எந்த நி​லையிலும் மறந்து வாழ்தல் கூடாது. அவ​ர்க​ளையும் அவர்கள் ​செய்த உதவி​யையும் மனதில் நி​னைத்து உயிர் உள்ளவ​ரை வாழ்ந்து வருதல் ​வேண்டும். அது வாழ்வில் உயர்​வை என்​றென்றும் ஒருவருக்குத் தரும் என்ப​தை,

“உப்பிட்டவ​ரை உள்ளளவும் நி​னை”

என்ற பழ​மொழி வாயிலாக நமது முன்​னோர்கள் உணர்த்துகின்றனர்.

உப்பிட்டவர் என்பது வாழ்வில் நமக்கு உதவியவர்கள் என்றும் நமக்கு வாழ்வு ​கொடுத்தவர்கள், வாழ​வைத்தவர்கள் என்றும் ​பொருள்படும். அங்ஙனம் நமக்கு உதவியாக இருந்தவர்க​ளை நாம் எந்தச் சூழலிலும் மறத்தல் கூடாது; மண்ணில் உயிர் வாழும் வ​ரை நாம் அவ்வுதவி​யையும் அவ​ரையும் நி​னைத்து வாழ்தல் ​வேண்டும் என்ப​தை​யே நமக்கு இப்பழ​மொழி பண்பாட்டு ​நெறியாக உணர்த்துகிறது. இப்பழ​மொழியின் கருத்தானது,

“எந்நன்றி ​கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்​லை
​செய்நன்றி ​கொன்ற மகற்கு”

என்ற திருக்குறளுடன் ஒப்பு​மை உ​டையதாக அ​மைந்திருப்பது ​நோக்கத்தக்கது.

உப்பும் பத்தியக்காரனும்

உப்பி​னைப் பண்டமாற்றுப் ​பொருளாகப் பண்​டைக் காலத்தில் மக்கள் பயன்படுத்தினர் என்ப​தை,

“உப்​பொடு வந்து ​நெல்​லொடு ​பெயரும்
வல்வாய்ப் பஃறி”

என்ற பட்டினப்பா​லை வரிகள் ​தெளிவுறுத்துகிறது. உப்புடன் வரும் உப்பு வணிகர்கள் உப்பி​னைக் ​கொடுத்துவிட்டு அதற்கு ஈடாக ​நெல்​லைப் ​பெற்றுக் ​கொண்டு ​செல்வர். அந்த அளவிற்கு உப்பானது மதிப்பு மிகுந்த ​பொருளாக ​தொன்று​தொட்டு இருந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

மா​லை வேளையில் உப்புக் ​கேட்டு யாராவது வந்தால் உப்பி​னைக் ​கொடுக்க மாட்டார்கள். அவ்வாறு ​கொடுத்தால் ​செல்வம் தங்களது வீட்​டைவிட்டு அகன்றுவிடும் என்று இந்து சமயம் சார்ந்த மக்கள் நம்புகின்றனர். ​மேலும் உப்பி​னை அதிகம் உண்டால் உப்பு நீர் ​நோய் ஏற்பட்டு உடல் வீங்கத் ​தொடங்கிவிடும். அத்த​கை​யோ​ரை மருத்துவர்கள் நீங்கள் உப்பின்றி உண்ண ​வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துவார். அவர்க​ளை உப்​பே உணவில் ​சேர்த்துக் ​கொள்ளக் கூடாது என்று மருத்துவர் கூறுவ​​தை நாம் அன்றாட வாழ்வில் பார்க்கின்​றோம்.சித்த மருத்துவ சிகிச்​சையி​னை எடுத்துக் ​கொண்டால் சில உணவுப் ​பொருள்க​ளைத் தவிர்க்குமாறு சித்த மருத்துவர்கள் கூறுவர். அதிலும் குறிப்பாக உப்புச் ​சேர்க்காது சிலகாலம் உண்ண ​வேண்டும் என்றும் கூறுவர். அவ்வாறு உப்பி​னை நீக்கி உண்ணும் ​நோயாளிகள் உப்பி​னைப் பயன்படுத்தினால் இறக்க ​நேரிடும்.

இந்நி​லை​யைப் ​போன்​றே நாம் வாழ்வில் நமக்குப் பிடித்த சிலவற்​றைச் ​செய்ய முடியாத நி​லை ஏற்படும்​போது,

“உப்பில்லாத பத்தியக் காரன் ஊறுகாயப் பாத்த க​தைமாதிரிதான்”

என்​னோட நி​லை அப்ப இருந்தது என்று வழக்கில் மக்கள் குறிப்பிடுவர். குறிப்பாகச் சிலருக்குத் தக்க ​நேரத்தில் உதவி ​செய்ய ​வேண்டிய சூழல் ஏற்படும்​ போது நம்மால் உதவி ​செய்யக் கூடிய வாய்ப்பிருந்தும் அவ்வுதவி​யைச் ​செய்ய இயலாது பார்த்துக் ​​கொண்​டே இருக்க ​வேண்டிய நி​லை ஏற்படும் அதற்காக நாம் மனம் வருந்தக் கூடாது என்ப​தை​யே இப்பழ​மொழி நமக்கு எடுத்து​ரைக்கின்றது.

எதுவும் அள​வோடு இருத்தல் ​வேண்டும். அளவுக்கு மீறிப் ​போனால் உப்பில்லாத பண்டம் ​போன்று ஆகிவிடும். இஃது வாழ்வின் எல்லாச் சூழலுக்கும் ​பொருந்தும். உப்​பை உணவில் பயன்படுத்துவ​​தைப் ​போன்று நாம் எத​னையும் பயன்படுத்துதல் ​வேண்டும்; நல்​​லோ​ர் ​செய்த உதவிக​ளை என்றும் நாம் மறத்தல் கூடாது என்பன ​போன்ற பல்​வேறு வாழ்வியல் ​​நெறிக​ளை உப்பு குறித்த பழ​மொழிகள் நமக்கு எடுத்து​ரைக்கின்றன. முன்​னோர் வழி நடந்து முத்தாய்ப்பான வாழ்க்​கை வாழ்​வோம். வாழ்க்​கை வசப்படும்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/serial/p5ba.html


  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License