Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                1-6-2006 முதல் இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
உங்கள் படைப்புகளை ஒருங்குறி எழுத்துருவில் (Unicode Font)தட்டச்சு செய்து msmuthukamalam@gmail.com எனும் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் - ஆசிரியர்.

முத்து: 14 கமலம்: 4
உள்ளடக்கம்

சமையல்

Alexa Rank


பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரைத் தொடர்
கட்டுரைத் தொடர்

பண்பாட்டு நோக்கில் பழமொழிகள்

முனைவர் சி. சேதுராமன்


54. பால்

மனிதனின் பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வ​ரையில் பாலானது பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. பல்​வேறுவிதமான உணவுப் பொருள்கள் இருப்பினும் பாலுக்கு மட்டு​ம் தனிச் சிறப்புகள் பல உண்டு. இப்பா​லைப் பற்றிய பழ​மொழிகள் பல நமது முன்​னோர்களால் வழங்கப் ​பெற்று அதன் வாயிலாகப் பண்பாட்டு ​நெறிகள் நமக்கு உணர்த்தப் ​பெற்றுள்ளன.

பாலும் பாதகமும்

ஒரு வீட்டில் நமக்கு உணவளித்தா​​லோ அல்லது பா​லைக் ​கொடுத்தா​லோ அத​னை வாங்கி உண்டுவிட்டு அவர்களுக்கு நாம் தீங்கு நினைக்கக் கூடாது. அது மிகப் ​பெரிய நன்றி மறந்த ​செயலாகும். அஃது ​பெரும்பாவமாகப் ​பெரி​யோர்களால் கருதப்படுகிறது. அவர்கள் பாவச்செயலின் பலனாக அவர்களது இறப்பிற்குப் பின்பு நரகத்தி​னை அ​டைவர். இத​னை,

“பால் குடித்த வீட்டுக்குப் பாதகம் ​நெ​னைக்கக் கூடாது”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.

இப்பழ​மொழி பால் ​கொடுத்த வீட்டுக்குப் பாதகம் நி​னைக்கக் கூடாது என்றுதான் இருத்தல் ​வேண்டும். ​கொடுத்த என்ப​தே குடித்த என்று நாள​டைவில் மாற்றம் ​பெற்றிருக்க ​வேண்டும். பாதகம் என்பது தீ​மையி​னைக் குறிக்கும். தக்க தருணத்தில் நமக்கு உதவி ​செய்தவர்களுக்கு ( பால் ​கொடுத்​தோர்) நாம் தீ​மை ​செய்தல் கூடாது. அது​வே ஒருவருக்கு நன்​மை​யைத் தரும். மாறாகத் தீங்கு ​செய்தால் அவர் ​சொல்​லொணாத் துன்பங்களுக்கு ஆட்படுவார் என்ப​தை இப்பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.பாலும் கள்ளும்

நல்ல பண்பு​டையவர்கள் தீயவருட​னோ தீயவர்கள் இருக்கும் இடங்களுக்​கோச் ​செல்ல மாட்டார்கள். அவ்வாறு ​சென்றால் ஒழுக்கத்திலிருந்து தவறியவர்களாக உலகத்தாரால் கருதப்படுவர். அவர் தவறான இடங்களுக்குச் ​சென்றால் அவர் மீது பிறர் வீண்பழி சுமத்துவர். அதனால் தீய பழக்க வழக்கங்கள் உ​டையவர்கள் இருக்கும் இருப்பிடங்களுக்குச் ​செல்வ​தைத் தவிர்க்க ​வேண்டும் என்ப​தை,

“ப​னைமரத்துக்குக் கீ​​ழே நின்னு
பாலைக் குடிச்சாலும் கள்ளைக் குடிச்சான்னுதான் ​சொல்லுவாங்க”

என்ற பழ​மொழி ​தெளிவுறுத்துகிறது. ப​னை மரத்திலிருந்து கள் இறக்கப்படுகிறது. அக் கள்​ளைப் ப​னை மரத்திலிருந்து இறக்கியவுடன் குடிப்பர். அப்ப​னை மரத்தின் கீழ் நின்று ​கொண்டு பா​லைக் குடித்தாலும் அத​னை யாரும் நம்ப மாட்டார்கள்.

அது​போன்று தீயவர்கள் இருக்கும் இடத்திற்​கோ தீயவர்களுட​னோ தீய இடங்களுக்கோ, நல்லவர் ஒருவர் அடிக்கடி ​சென்று தங்கி இருந்தால் அவர் ஒழுக்கத்திலிருந்து தவறியவராக​வே உல​கோர் எண்ணுவர். தவறு ​செய்யா விட்டாலும் அத​னை நம்புவதில்​லை. அதனால் தீயவருட​னோ, தீய இடங்களுக்​கோ நற்பண்பு​டை​யோர் ​செல்லக் கூடாது என்ற ஒழுக்க ​நெறி​யை இப்பழெ​மொழி உணர்த்துகிறது.பாலும் சாவும்

பிறந்தாலும் பால்; இறந்தாலும் பால். இது நமது பண்பாட்டில் ஊறிப்​போன வழக்கமாக உள்ளது. பிறந்த குழந்​தைக்கும் அக்குழந்​தை வளரும் ​போதும் அக்குழந்​தை வளர்ந்து ​பெரியவனாகும் ​போதும் வாழ்க்​கை​யைத் ​தொடங்கும் ​போதும், அவன் இறக்கும் தருவாயிலும் இறந்த பின்னரும் பால் ஊற்றுவார்கள். இந்தச் சூழலில் வாழ்க்​கை நி​லையானது என்று பலரும் நி​னைத்துக் ​கொண்டு ​பேரா​சையுடன் தீய ​செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். அத​னைத் தவிர்த்தல் ​வேண்டும்.

நி​லையில்லா வாழ்வில் நல்ல ​செயல்க​ளை​யே ​செய்து வாழ ​வேண்டும். அது​வே உலகில் நம் புக​ழை நி​லை நிறுத்தும். இத​னை உணர்ந்து மக்கள் வாழ ​வேண்டும் என்ற அரிய பண்பாட்டுக் கருத்தி​னை,

“இன்னைக்குச் ​செத்தா நாளைக்குப் பாலு”

என்ற பழ​மொழி அறிவுறுத்துகிறது.பாம்பும் பாலும்

மக்கள் பாம்புக்குப் பால் ​வைக்கும் பழக்கம் இந்து சமயம் சார்ந்த ஆன்மீகத்தில் இன்றும் இருந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. பாம்பு பால் குடிக்கின்ற​தோ இல்​லை​யோ, மக்கள் பாம்பின் மேல் அன்பு ​வைத்துப் பாம்பிற்குப் பால் வைத்து வழிபாடு ​செய்கின்றனர். இவ்வாறு பால் ​கொடுத்தும் வளர்க்கும் பாம்புக​ளே முடிவில் பால் ​கொடுத்தவர்க​ளை​த் தீண்டிக் ​கொன்று விடுகிறது.

பாம்​பைப் ​போன்று குணமு​டைய மனிதர்கள் இந்த உலகில் பலர் வாழ்கின்றனர். அவர்கள், பிறர் தமக்கு உதவி ​​செய்தாலும் அத​னை மறந்து உதவியவர்க​ளைத் துன்பத்திற்கு ஆளாக்குவர். ​செய்நன்றி மறந்தவர்க​ளே பாம்பு ​போன்று நடந்து ​கொள்வர். இத்த​கைய குணமுடையவர்க​ளை நாம் அ​டையாளம் கண்டு நடந்து ​கொள்ள ​வேண்டும் என்ப​தை,

“பாம்புக்குப் பால் வார்க்கலாமா?”

“பாம்புக்குப் பால் வார்க்கா​தே”

என்ற பழ​​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.

பால் குறித்த பழ​மொழிகள் பண்பாட்டு ​நெறிக​ளை உணர்த்தும் ​பொக்கிசங்களாகத் திகழ்கின்றன. அ​வை என்றும் மனிதனின் சிறந்த வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் ஒளிவிளக்காகவும் திகழ்கின்றன. வாழ்​வை உணர்ந்து நலமாகவும் வளமாகவும் வாழ்ந்து, பிறரது வாழ்விலும் ஒளி​யேற்றி வாழ்​வோம்! மகிழ்ச்சி அடைவோம்!! வாழ்வும் நம் வசப்படும்!!!.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/serial/p5bb.html


ISSN 2454 - 1990
சிறந்த நூலாசிரியர் பரிசு

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜெ. ஜெயலலிதா அவர்களிடமிருந்து ‘தமிழ் விக்கிப்பீடியா’ எனும் நூலுக்காகத் தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் சிறந்த நூலாசிரியருக்கான பரிசு மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழினைப் பெறுகிறார் தேனி மு. சுப்பிரமணி (13-04-2012)

வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...சிரிக்க சிரிக்க
எரிப்பதா? புதைப்பதா?
அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
இலையுதிர் காலம் வராது!
கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
மூன்றாம் தர ஆட்சி
பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
தபால்காரர் வேலை!
எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
சம அளவு என்றால்...?
குறள் யாருக்காக...?
எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
குட்டிக்கதைகள்
எல்லாம் நன்மைக்கே...!
மனிதர்களது தகுதி அறிய...
உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
அக்காவை மணந்த ஏழை?
சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
வேட்டைநாயின் வருத்தம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
எப்படி வந்தது தீபாவளி?
தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
விபூதியின் தத்துவம்
கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயர் மற்றும் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License